Reguli stricte privind înmormântările! Amenzi de până la 10.000 lei pentru cine le încalcă!

0
2330

Modul cum pot fi privegheaţi morţii în cadrul caselor mortuare, cu sicriul deschis sau nu, când este obligatorie îmbălsămarea sau cum trebuie să fie sicriele sunt doar câteva dintre aspectele pe care le reglementează aşa numita Lege funerară, HG 741/2016. Reglementări pe care trebuie să le cunoască toată lumea, căci încălcarea lor poate aduce amenzi usturătoare, cea mai mică amendă fiind de 500 de lei, iar cea mai mare de 20.000 lei.

Discuţii pe marginea legislaţiei care reglementează ce înseamnă servicii funerare au tot fost în ultimii ani. Legea funerară, respectiv HG 741/2016, reglementează clar cum trebuie să se desfăşoare privegherea, în ce condiţii poate fi privegheat mortul cu sicriul deschis, dar stabileşte şi detalii privind înmormântarea sau incinerarea, deshumarea sau ce fel trebuie să fie pregătit decedatul şi ce produse trebuie folosite, astfel încât să fie respectate şi obiceiurile creştine, dar şi sănătatea celor în viaţă.

Prestatorii de servicii funerare din Constanţa, autorizaţi sanitar
Principalele instituţii vizate de impunerile respectivei legi sunt cele care prestează servicii funerare. Iar regulile pentru aceste firme sunt stricte: trebuie să respecte anumite condiţii pentru a putea realiza îmbălsămarea decedaţilor, să aibă încăperi separate pentru realizarea îmbălsămărilor, pentru primirea rudelor etc. În prezent, în evidenţa Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Constanţa sunt opt prestatori de servicii funerare autorizaţi sanitar: Agenţia funerară Casa Verde SRL Mangalia, Sacrificio Eterna SRL din Năvodari, Casa Niculescu – Servicii Funerare SRL din Constanţa, cu două puncte, Proximus Andremar SRL din Constanţa (sau Casa Albastră – n.r., singura care are autorizație de îmbălsămare din municipiul Constanța), Impex Florestel SRL din Mangalia, Progress Consulting SA din Constanţa şi Lactoval 2001 SRL din Mangalia, cu menţiunea că ultimele trei nu sunt autorizate pentru îmbălsămare, ci numai pentru transport mortuar şi comercializare articole funerare şi expunere în camera mortuară, în cazul Progress Consulting SA.

Pentru populaţie este important de ştiut că doar firme autorizate pentru îmbălsămare pot realiza îmbălsămarea morţilor.

Îmbălsămarea este obligatorie dacă se doreşte privegherea cu sicriul deschis!
Potrivit HG 741/2016, îmbălsămarea este obligatorie, printre altele, atunci când „familia alege să expună decedatul în locuri publice, precum case mortuare, case funerare, capele, cu capacul de la sicriu deschis” sau atunci când „decedatul este transportat în scopul înhumării într-o altă localitate decât cea în care s-a produs decesul, la o distanţă de minimum 30 de kilometri”.

E drept, prestatorii de servicii funerare au propus ca, în lipsa îmbălsămării – mai ales că se lovesc şi de reticenţa familiilor, având în vedere că procedura presupune nişte costuri în plus! – sicriul să fie acoperit cu un capac frigorific. Ministerul Sănătăţii a respins categoric această variantă, după cum reiese şi din adresa transmisă către DSP Constanţa, la începutul lunii mai a.c., care ulterior a fost comunicată şi prestatorilor de servicii funerare.

„Urmare a adresei dvs. 19387/17.04.2018 şi adresei DSP Constanţa nr. 9012/4.05.2018, vă aducem la cunoştinţă că în conformitate cu prevederile HG 741/2016 pentru expunerea persoanelor decedate în locuri publice nu există decât două variante: cu capacul sicriului deschis, când a fost realizată în prealabil îmbălsămarea; în caul în care nu a fost realizată îmbălsămarea, nu se realizează practic expunerea decedatului, sicriul fiind acoperit cu capacul.

Folosirea capacului frigorific a fost luată în discuţie în cadrul grupului de lucru care a participat la elaborarea hotărârii guvernului şi nu a fost agreată ca fiind o metodă sigură din punct de vedere epidemiologic pentru expunerea decedaţilor, motiv pentru care nu apare ca alternativă în textul actului normativ”, se stipulează în adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Medicală şi Sănătate Publică.

Iar amenzile pentru încălcarea acestor prevederi, respectiv pentru expunerea, chiar şi în cadrul privegherii, a unui trup neînsufleţit care nu a fost îmbălsămat, sunt usturătoare, fiind cuprinse între 5.000 şi 10.000 de lei!

Brăţară şi eşantioane din produsele folosite la îmbălsămare, în sicriu
O altă regulă impusă de Legea funerară este ca, după îmbălsămare, pe încheietura mâinii drepte sau stângi a decedatului să fie aplicată o brăţară pe care să fie imprimate datele de identificare ale firmei care a acordat serviciile funerare. Brăţara nu trebuie confecţionată din materiale biodegradabile. Totodată, în momentul înhumării, în sicriu, lângă decedat trebuie puse eşantioane din substanţele folosite la îmbălsămare. Eşantioanele vor fi în flacoane din material plastic, de minimum 50 ml, cu dop autosigilant, etichetate. Pe etichetă se consemnează denumirea produsului, denumirea producătorului, numărul avizului şi, din nou, firma de servicii funerare care a realizat îngrijirile mortuare.

Legiuitorul prevede şi în ce condiţii poate fi realizate deshumarea. Aceasta poate fi realizată şi înainte de împlinirea celor şapte ani de la data înhumării – aşa cum este împământenit, în prezent – dar cu aviz de la direcţia de sănătate publică şi numai după trecerea unui termen de minimum un an de la data înhumării. Deshumările pot fi realizate numai în perioada 1 noiembrie – 31 martie, cu aviz sanitar.

Ce fel trebuie să fie sicriele
Sicriele care pot fi folosite, potrivit Legii funerare, trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: să fie rezistente la manevre mecanice, să aibă un sistem de închidere etanş, să fie confecţionate din materiale biodegradabile, cu o grosime minimă de 18 mm, să nu fie tratate cu produse biocide şi produse clasificate ca periculoase, să fie confecţionate din materiale care nu conţin compuşi pe bază de clor, cauciuc, metale grele şi aliajele acestora (plumb, mercur, cadmiu, crom, nichel, arsen, molibden şi mangan). Totodată, este interzisă folosirea de finisaje bicromate galvanizate ale feroneriei şi ale elementelor de fixare a acestora. La achiziţionarea sicrielor, comerciantul trebuie să ofere rudelor defunctului şi un certificat de conformitate emis de producător.

Nerespectarea celor menţionate mai sus, dar şi a altor prevederi ale HG 741/2016 sunt pedepsite drastic, cu amenzi între 500 şi 20.000 de lei. Instituţia responsabilă cu verificarea respectării legislaţiei este Inspecţia Sanitară, din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Constanţa.

Florentina BOZÎNTAN

Loading...